Rasmus Tampereen kaupunginvaltuustoon!

Olen Rasmus Keinänen, 20-vuotias hallintotieteiden opiskelija ja olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 SDP:n listalla Tampereella. Mahtavaa, että olet löytänyt sivuilleni!

Olen kohtuullisen lupsakka savolainen ja piinkova euroviisufani. Uskon toisten ihmisten kunnioittamiseen ja tasa-arvoon. Ylevistä tavoitteista huolimatta politiikan ei kuitenkaan tarvitse olla haudanvakavaa. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri madaltaa myös muiden ihmisten kynnystä osallistua julkiseen keskusteluun. Kaupunginvaltuutettuna toisin valtuustoon nuorta rohkeutta, ihmislähtöisyyttä ja avointa asennetta.

Näissä vaaleissa minulle on tärkeää

  1. koulutukseen panostaminen, erityisesti maksuttoman toisen asteen toteuttaminen opetuksesta säästämättä
  2. luonnon tuominen lähemmäs ihmisiä kaupunkisuunnittelun keinoin ja hiilineutraali Tampere 2030 mennessä
  3. nuorten äänen esiin tuominen myös valtuustossa

Lue lisää minusta

 

Koulutus

Maksuttomaan toisen asteen koulutukseen on satsattava

Oppivelvollisuus laajenee kattamaan myös toisen asteen syksyllä 2021. Oppimateriaalihankinnat ja muut uudistukseen liittyvät investoinnit on tehtävä huolellisesti ja täysimääräisesti. Opetuksesta ei saa leikata, vaikka kaupungin taloudelle hankinnat voivatkin muodostua varsinkin syksyllä suureksi kulueräksi. Lisäksi on huolehdittava siitä, että Tampereella koulutuksen yksiköt eivät kasva liian suuriksi, opiskelijoille tarjotaan kattavia tukipalveluja ja että opettajille taataan ajantasainen koulutus ja hyvät työskentelyvälineet.

Turvallinen ja terveellinen koulupäivä

Koulupäivän ja -matkan tulee olle turvallinen ja terveellinen. Koulutilojen sisäilmaongelmiin tulee puuttua, koulukiusaamista ja -väkivaltaa ennaltaehkäistä koko kouluyhteisön kattavilla toimilla (koulutus, selkeät toimintatavat tilanteisiin puuttumiseen) ja kaavoituksella varmistaa turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit lähikouluihin.

Elinikäinen oppiminen vauvasta vaariin

Tampereella tulee tarjota mahdollisuuksia uuden oppimiseen jokaiselle, ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta. Kirjastojen tulee palvella lähellä ihmisiä ja kirjastoautot sekä verkkopalvelut täydentävät kirjastoverkkoa. Toisen asteen opiskelupaikkoja tulee olla riittävästi. Erilaisia vapaan sivistystyön ja avoimen korkeakouluopetuksen muotoja pitää tukea.

Ympäristö

Enemmän luontoa kaupunkiin

Tampere on luonnon ympäröimä kaupunki. Luonto voisi kuitenkin olla näkyvämmin läsnä myös itse kaupungissa. Uusien alueiden kaavoituksessa tulee huolehtia lähimetsistä, säilyttää yhtenäisiä luontoyhteyksiä ja lisäksi rakentaa puistoja ja viheralueita. Jo olemassa olevilla viheralueilla pitää pyrkiä monimuotoisempaan ympäristöön kuin nurmikenttiin ja pariin puuhun. Erilaiset niityt, kukkaistutukset ja luonnonkasvit ovat paitsi kauniita, myös tärkeitä hyönteisille ja muille eliöille.

Hiilineutraali Tampere 2030

SDP on sitoutunut tekemään Tampereesta hiilineutraalin vuoteen 2030 mennessä. Tämä onnistuu investoimalla uusiutuvaan energiaan, rakentamalla uusia energiatehokkaita asuntoja tiiviisti nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja panostamalla joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Toimiva joukkoliikenne

Joukkoliikenne on tehokasta, niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Raitiovaunulinjaston kasvattaminen ja lähijunaliikenteen kehittäminen ovat keskeisiä ja näkyviä joukkoliikennepanostuksia. Lisäksi vähäpäästöisten sähkö- ja kaasubussien käyttöönotto ja tiheämmät vuorovälit linja-autoreiteillä ovat tarpeen, jotta entistä useampi voisi oman auton sijaan valita joukkoliikenteen.

Yhteistyö

Hyvä kaupunki tehdään yhdessä

Jokainen on tärkeä ja jokaisen tamperelaisen täytyy voida vaikuttaa oman kaupunkinsa kehittämiseen. Avoin päätöksenteko, asukkaiden kuuleminen ja kuunteleminen sekä verkkoraadit ja -äänestykset lisäävät osallisuutta. Asukkailla on paras tieto omista tarpeistaan, joten heitä on kuunneltava. Lisäksi yhteistyö naapurikuntien, yritysten ja yhdistyksien kanssa on tärkeää.

Rakentava keskusteluilmapiiri

Hyvä keskusteluilmapiiri on meidän kaikkien, myös kaupunginvaltuutettujen vastuulla. Puhutaan totta, kuunnellaan toisiamme ja ollaan eri mieltä rakentavasti. Nykymaailmassa käytöstavatkaan eivät ole enää itsestäänselvyys, mutta voimme yhdessä toimia paremman julkisen keskustelun puolesta.

Politiikka ei ole haudanvakavaa.

Valtuustossa päätetään tärkeistä yhteisistä asioista. Poliitikon ei kuitenkaan mielestäni tarvitse olla mikään harmaa pilkunviilaaja. Keskusteluun pitää voida osallistua, vaikkei jokaista talousarvion momenttia ulkoa muistaisikaan. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri madaltaa myös muiden ihmisten kynnystä osallistua julkiseen keskusteluun. Kaupunginvaltuutettuna toisin valtuustoon nuorta rohkeutta, ihmislähtöisyyttä ja avointa asennetta.